Engelsiz Kariyer Logo  
Engellilerin Çevrimiçi Öğrenme Gereksinimlerini Sağlayan 'Ettad' AB Projesi

Özürlülerin yetişkin eğitim programlarından tam olarak yararlanabilmeleri için öğretim, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde ciddi değişiklikler yapılması gerekmektedir. Aralarında yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip olmayanlar bulunsa da, konumları gereği bu konuya en çok katkıda bulunabilecek olanlar öğretmen ve eğitmenlerdir.

 

Bir AB Projesi olan ETTAD (www.ettad.eu), yetişkin eğitimi alanında hizmet veren eğitimcilere bir çevirim içi kaynak sunmaktadır. Bu çalışmada daha önce AB'de çıraklık eğitimlerine yönelik olarak hazırlanmış ve yürürlükte olan bir kaynaktan yararlanılarak eğitimcilere, sınıflarındaki özürlülerin öğrenme engellerini tanımlama ve bu bilgilerden yararlanarak bu öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeleri yapmalarına yönelik bilgi sunmaktadır.

Projeden yararlanmak ve daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 
www.engelsizkariyer.com