Engelsiz Kariyer Logo  
Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları

Anayasa’nın aşağıdaki maddelerinde de görüldüğü gibi; her vatandaş sosyal güvenlik hakkında sahiptir ve engelliler sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler arasındadır. 

Böylece, Anayasa’da geçen ifadelerle;  engellilerin Devlet tarafından korunmaları ve toplumsal hayata katılımlarında kendilerine yakışır bir şekilde yer almaları için gerekli önlemler alınır. 

Sosyal güvenlik, bireyleri; hastalık, işsizlik, analık, iş kazaları, meslek hastalığı, yoksulluk, malullük, ölüm gibi risklere karşı korumayı hedefler.   

Engellilerin, erken emeklilik ve şartları sağlayanlar bakımından malulen emeklilik hakları kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu  haklara ilişkin bilgileri, ilgili başlıklarda bulabilirsiniz.

 

TC. Anayasası

Sosyal Güvenlik Hakkı

Madde 60- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 

Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler

Madde 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
www.engelsizkariyer.com