Engelsiz Kariyer Logo  
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Tekerlekli Sandalye Ödemeleri

Engelli ve gazilerin her türlü tıbbi malzemelerine SGK’nın ne kadar ödeme yapacağı, hangi şartlarda ödeme yapacağı hususları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) içinde yer alır. Aşağıda, ödeme kapsamında olan tıbbi malzeme ve tedavilerden birkaç açıklanmıştır. SUT içinde zaman zaman değişiklik olabileceğini dikkate alınırsa; bu bilgilerin de zaman içinde değişebileceği bilinmelidir. Aşağıdaki bilgiler; 08. 02. 2022 tarihi itibarı ile günceldir.

Burada yer verdiğimiz bilgilerin ayrıntıları ve yer veremediğimiz tüm ödemeler için bakınız: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17229&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5

Malzemelerin ödeme şartları ve ödeme tutarları SUT ekleri içinde yer almaktadır.

SUT içinde, engelli ve gaziler için malzeme ödenekleri farklıdır. Gaziler için ödenen haller için “özel haller” ifadesi kullanılmıştır.

Yazı içinde geçen “Kurum” ifadesinden “SGK” anlaşılmalıdır.

Özel haller ne demektir?

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56. maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeleri kapsar. Bu kapsamdaki kişilerin EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-4 listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri de kullanmaları halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Ödeme Kapsamındaki Tekerlekli Sandalyeler

a) Tetraplejik ve paraplejik hastalar için manuel ve akülü tekerlekli sandalye

Tetrapleji veya parapleji tanılı hastalarda manuel tekerlekli sandalye ile akülü tekerlekli sandalyenin aynı anda reçete edildiği durumlarda, her iki malzeme bedeli de SGK tarafından karşılanır.

Not: Tetrapleji: Boyundan aşağısının felç olması.

        Parapleji: Belden aşağısının felç olma durumudur.

b) Özellikli akülü tekerlekli sandalye

SUT Kodu: 100005

Süre: 5 yıl

Özellikler: Baş desteği, elektrikli ayak ve sırt ayarı kontrollü, elektrikle yerden yüksekliği seçilebilen, far sinyal ışıklandırma sistemi takılabilen, paslanmaz çelik metal aksan, patlamayan lastik, dış kullanım için amörtisör sistemi, araba koltuğu veya düz koltuk sistemine sahip, lateral destekler takılabilen, en az 50 ah 12 v akülere sahip, saatte max 10 km/h hız yapabilen, sağa sola dönüş hızlanma kontrol ünitesine sahip, fren mesafesi kullanıcı özelliklerine göre bilgisayarla akülü sandalyeye bağlanabilir 140 kg a kadar hastaları taşıma kapasitesine sahip, şase sistemi çelik olan,

Ödenecek Miktar: 14.000,00 TL

Not: Bu ödeme sadece özel haller içindir. Engellilere ödenek yoktur.

c) Standart akülü tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1345

Süre: 5 yıl

Özellikler: Elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kollukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekânlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen,

Hangi hallerde ödeneceği:

1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

11-16 (16 yaş dâhil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden Kurumca karşılanır.

Not: Dikkat! 11-16 yaş için bir kereye mahsus verilen pediatrik tip akülü tekerlekli sandalye sadece kapalı alan (ev, okul) içindir.

Ödenecek Miktar: 3750 TL

Not: Gelişim geriliği olup pediatrik tip akülü sandalye almak zorunda olan erişkinler faturalarında ''standart akülü tekerlekli sandalye kodu olan; SUT Kodu: OP1345 yazılması halinde ödenek alabileceklerdir.

d) Aktif tekerlekli sandalye

SUT Kodu: 100072

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan,

Ödenecek Miktar: 5.040 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. Engellilere ödenek yoktur.

e) Standart manuel tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1342

Süre: 5 yıl

Özellikler: Kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan,

Ödenecek Miktar: 550 TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

f) Hafif manuel tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1343

Süre: 5 yıl

Özellikler: Alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen.

Ödenecek Miktar: 1.320TL

Hangi hallerde ödeneceği: Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

g) Pediatrik tekerlekli sandalye

SUT Kodu: OP1344

Süre: 5 yıl

Özellikler: alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen

Ödenecek Miktar: 1.320 TL

Hangi hallerde ödeneceği Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda, sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmaz.

h) Banyo tuvalet sandalyesi

SUT Kodu: 100073

Süre: 5 yıl

Özellikler: banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan,

Ödenecek Miktar: 1.050 TL

Not: Bu malzeme sadece özel hallerde ödenmektedir. Engelli bireyler, ödeme alamaz.

5 yıldan önce arızalanan, kullanılamayacak durumda olan malzemeler için; durumun doktor tarafından rapor edilmesi halinde 5 yıllık süre beklenmeden ödenek alınabilir.

Özel haller belirtilmeyen malzemelerin ödemesi doktor raporu ile şartları sağlayan engel grubuna yapılır.

Akü ödemesi: SUT kodu: OP1558. 2 Yılda 1 kez değişim. Ödeme tutarı: 500TL

Akü ödeme şartları: Akülü tekerlekli sandalyenin garanti süresi sonundaki akü değişim bedeli, akünün kullanılamaz durumda olduğunun yetkili teknik servis raporu ile belgelendirilmesi halinde 2 yılda bir defa olmak üzere SGK tarafından ödenir.

 

Tekerlekli sandalye oturma adaptasyonu: SUT kodu: OP1294. 3 yılda bir yenilenir. Ödeme tutarı: 96 TL

 

Açıklama: Bir kişi aynı anda (daha önce SGK ödemesi almış iseniz 5 yıllık sürenin dolması şartı ile) antidekübit minderi (gaziler için)/havalı minder (engelliler için) manuel ve akülü sandalyeyi raporlatmak suretiyle, reçete yazdırarak alabilir.

5 yıldan önce arızalanan, kullanılamayacak durumda olan malzemeler için; durumun doktor tarafından rapor edilmesi halinde 5 yıllık süre beklenmeden ödenek alınabilir.

Özel haller belirtilmeyen malzemelerin ödemesi doktor raporu ile şartları sağlayan engel grubuna yapılır.

Akülü Tekerlekli Sandalye Alımı Hakkında

Ellerini kullanmaya mani bir durumu olmayanların akülü tekerlekli sandalye ödeneği alamadıklarını hatırlatmak isteriz.

İşlemler sırasıyla şunlardır:

1. Rapor Çıkartmak: Öncelikle fizik tedavi, ortopedi ya da nöroloji doktoruna gidiniz.

   • Raporda olması gereken ifadeler:

     Ellerini kullanamayacak durumdadır.

     Zihinsel olarak kullanabilecek durumdadır

     Yürüyememektedir ve ayakta duramamaktadır.

     Raporda mutlaka psikiyatri doktorunun olur verdiğine dair imzası olmalıdır.

2. Reçetenin Yazılması: Rapor ile reçete tarihleri arasında en fazla 10 günlük süre olmalı.

3. SGK- İncelemesi: Rapor ve reçete ile SGK ya giderek rapor ve reçetenin uygunluğu kontrol ettirilir. Yukarıdaki ibarelerin olup olmadığına bakılır. Daha önce akülü tekerlekli sandalye alıp almadığınız sistemden sorgulanır. 2012 öncesi alınmış olanlar sistemde görülmüyor. Ancak ''daha önce almadığınıza'' dair imza atmak zorundasınız. Eğer sistemde akülü sandalye aldığınız görülüyor ve 5 yıllık süre bitmişse ya da sistemde görülmeden siz aldığınızı beyan ettiyseniz o sandalyeyi SGK ya teslim edip hurda raporu almak zorundasınız. Bu raporu aldıktan sonra size müstahaklık onayı yani akülü sandalye alabilir ve Depo Mevcudiyetinde Yoktur Belgesi verilir.

4. Uygun Akülü Tekerlekli Sandalyenin Temini: Müstehaklık belgesini aldıktan sonra istediğiniz marka sandalyeyi almak için 15 günlük süreniz vardır. Alacağınız sandalyenin fiyatı 2500 liranın üzerinde olsa da SGK nın ödeyeceği miktar hasta katılım payı hariç 2250 lira civarındadır.

5. Alınan Aracın Onaylatılması: Aldığınız aracı, firma temsilcisi eşliğinde SGK teknik ekibine göstermek zorundasınız. Eğer aracı göstermezseniz ödeme alamazsınız. Teknik elaman aracın garanti belgesini, faturasını, ödeme belgelerini ve araçla uygunluğunu inceler. Uygun görürse onay verir.

6. Belgelerin SGK Teslimi: Ankara' da olanlar için tüm bu işlemler Bahçelievler SGK da yapılır. En son evraklar da buraya teslim edilir. Firmanın, sizin adınıza işlem yapıp yapamayacağını sorunuz.

7. Eğer aldığınız akülü tekerlekli sandalye 5 yıl dolmadan kullanılmayacak hale geldi ise bu durumun tespitinin doktor tarafından tespit edilip raporlanması gerekir. SGK depo işlemlerinde aracın kullanılamayacak durumda olduğuna dair teknik rapor hazırlanır. Böylece yeni araç alma hakkınız doğar. Bundan sonra yukarıda anlatılan şekilde rapor işlemlerine başlanır.

Not: Diğer tekerlekli sandalye alım işlemleri için, malzemeyi alacağınız firmadan bilgi alınız

SGK Tarafından İade Alınan (İadesi Zorunlu) Tıbbi Malzemeler

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;

a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları

b) Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları (oksijen konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı, taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazları),

c) Ev tipi ventilatör,

ç) Akülü tekerlekli sandalye.

d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı

SGK tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların sağlık kurulu raporu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarında, “iade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği” belirtilecektir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların Kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, stoklarda yok ise SGK stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri karşılanır. Onay alınmadan hasta tarafından temin edilen cihazların bedelleri karşılanmaz. 

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı | SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.
www.engelsizkariyer.com