A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Engellilere kapsayıcı bilişim kampı. Detaylar ve başvuru için hemen tıklayın...
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Üniversiteye Girecek ve Üniversitede Okumakta Olan Engelli Öğrencilerin Hakları  

Üniversite sınavında öğrencilerin engel gruplarına uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için başvuru aşamasında engellilik raporlarını ÖSYM’ye vermeleri gerekmektedir.

Öğrenim ücreti indirimi: Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. Öğrenciler için Başbakanlık Bursunda öncelik hakkı tanınır.

Engelli gençlere ait KYK geri ödemelerinde muafiyet yoktur. Bu konuda üniversitenizden bilgi alınız.

KYK ve Başbakanlık Bursu için %40 ve üzeri engelli olanlar öncelik hakkından yararlanır.

Üniversite sınavında öğrencilerin engel gruplarına uygun düzenlemelerin yapılabilmesi için başvuru aşamasında engellilik raporlarını ÖSYM’ lere vermeleri gerekmektedir.

1- Özel yetenekle üst öğrenime geçiş yapmak isteyen ve özel yetenek sınavını kazanan bedensel,  zihinsel, görme ve işitme engel grubundaki öğrenciler için YGS taban puanı 20 Aralık 2013 tarihinde 100 puan olarak belirlenmiştir. Üstün yetenekli öğrencilerin YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucu uygun görülmesi halinde YGS ye girmeden Güzel Sanatlar Bölümlerine kayıt olabilmeleri hakkı getirilmiştir. Bu nedenle Otizmli, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelli üstün yetenekli çocuklar da bu haktan yararlanabileceklerdir.

2- Üniversiteye girecek ya da üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile ilgili olarak 29.08.2012 Tarih “Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli  olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.’’ifadesi yer alır.

3- Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yürütme Kurulu’nun saptayacağı bir yöntemle, engel türü, engel derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme engeli bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanır, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.

4- Anadolu Üniversitesinde %40 ve üzeri engelli öğrenciler hiçbir ücret ödememektedirler. Ancak Açık Öğretim Fakültesini mezun olmaları gereken sürede bitiremeyenler öğrenci harcında engel oranlarında indirim yapılarak ödeme yapmaktadırlar. Engelli olduğu halde daha önce ücret ödemiş kişiler bir dilekçe ile ücretlerin iadesini isteyebilirler.

5- Bazı üniversitelerin engelliler için ek kontenjanı var. Ancak bu kontenjanlar standart değildir. Ek puan, ek kontenjan, harç ve öğrenim giderlerinde indirim olup olmadığı konusunda tercih edilecek üniversiteden bilgi alınması yerinde olacaktır.

6- Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurması durumunda, Başbakanlık Bursu'ndan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir.

7- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün öğrenci yurtlarından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde öncelikle yararlanabilmesi sağlanır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğine eklenen madde ile tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler gibi tek başına şehir içi otobüslere binemeyenlere yaşadıkları şehirde yurt imkanı sağlanır. İlgili madde şu şekildedir: Madde 3- b) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri Kurumca belirlenir).

8- Her üniversitenin engellilere yönelik çalışmalarını takip eden ‘’engelliler konseyi ‘’ bulunmaktadır. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ilk başvuracakları yer burası olmalıdır. Yerleşkenin engellilere uygun olması konusunda çalışmalar yapmakta ve engelli öğrencilerin gerekli ders materyallerine ulaşmalarını sağlamaktadırlar.

9- Engelli öğrenci bulunan yurtlarda engelliler için tuvalet, binanın kat durumuna göre rampa, asansör bulunması zorunludur. Üniversiteler görme, işitme ve ortopedik engelli öğrenciler için ortam, araç, gereç hazırlamak zorundadır.

10- Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav sorularını ve der materyallerini büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.

11- Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılacağına, engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edileceğine dair Bakanlar Kurulu kararları yayınlanmaktaydı. Yeni tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararını inceleyiniz.

12- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) programlarında okuyan engelli öğrencilere öğrenim gideri/materyal ücretlerinde engel oranı kadar indirim sağlamıştır.

Fakülte Yönetim Kurulunca alınan karar gereği; engellilik oranı %40 veya daha fazla olan engelli öğrenciler, engelli olduğuna dair raporu AUZEF'e ibraz ettikten sonra 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenim gideri/materyal ücretlerinden engel oranı kadar indirim hakkı kazanmışlardır. Kalıcı engelli öğrencilere uygulanacak indirim oranı, program süresi içindeki bütün dönemlere yansıtılacak. Geçici engele sahip öğrenciler ise her dönem başında "Sağlık Kurul Raporu"nu fakülteye ulaştırdığı takdirde uygulanacak indirim söz konusu döneme yansıtılacak.

Engelli olduğu hâlde kayıt döneminde raporunu ibraz edemeyen öğrenciler, raporunu ibraz ettikleri tarihte ilgili dönemde uygulanacak indirim tutarı ve iadeler kaleminden ödedikleri fazla tutar iade edilecek.

13- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı gereğince engellilik oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Açıköğretim Materyal Ücreti” alınmayacaktır.

Açıköğretim Materyal Ücreti İade İşlemleri: Bakanlar Kurulu Kararında Sayılan Kanunlar ve engelli kapsamında bulunan öğrencilerin durumları kayıtlar esnasında bilinememekte olduğundan kendilerinden Açıköğretim Materyal Ücretinin ödenmesi istenmiştir. Bu öğrencilerin ödedikleri Açıköğretim Materyal Ücretinin iade edilebilmesi için engel durumu belirten belgeler ile ücretin iade edileceği banka ve şube adı, öğrenciye ait IBAN numarasını içeren bir dilekçeyi aşağıdaki adrese göndermeleri halinde iade işlemi yapılacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25240 /Erzurum

14- Ankara Üniversitesi Lisans-Ön Lisans programlarında Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak engelli öğrencilere katkı payı/öğrenim ücretlerinde, engel durumunu raporla belgelemeleri koşuluyla engel oranında indirim uygulanacaktır.

NOT: Kayıt yaptırmadan önce; istediğiniz üniversitenin ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile engelli öğrencilere engel oranında indirim yapıp yapmadığı hakkında bilgi alınız.

İşitme engellilerin yabancı dil muafiyeti: 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Kurulumuz Engelli Öğrenci Komisyonu’nun 16.12.2014 tarihli toplantısında alınan görüşü de dikkate alınarak, temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olan işitme engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversitelerinin ilgili kurullarının belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesine karar verilmiştir.

Engelli öğrencilere ders muafiyeti hakkında: Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08.10.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

Bu bilgiler; http://www.yok.gov.tr/web/guest/engelli-ogrenci-komisyonusitesinden alınmıştır.

15. Engelli Sporcular: Engelli gençler için Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Dünya Özel Olimpiyat Oyunları’nda ilk üç dereceyi alanlara milli sporcularda olduğu gibi özel bir puan verilmektedir. Bu gençler de özel yetenek sınavlarına girmeyecek ve yerleştirmelerini ÖSYM yapacaktır. YGS olmadan Yüksek Öğrenime yerleşme hakkı verilmiştir.

16. Burs alımlarında engelli öğrencilere öncelik hakkı vardır. Ancak geri ödemelerde özel bir düzenleme yoktur.

17. Anne ya da babası engelli olan öğrencilere Başbakanlık bursunda öncelik hakkı verilir.

18. Sosyal Güvenlik Hakkı: Üniversite eğitimini zamanında bitirmiş olanlar, mezun olduktan sonraki 2 yıl boyunca anne ya da babaları üzerinden devam ederek, anne veya babaları sigortalı değilse, sağlık primleri Devlet tarafından ödenerek; sağlık yardımı almaya devam ederler. Bu kişiler aynı zamanda anne ya da babaları üzerinden yetim aylığı da alabilirler. 2 yıl dolunca ya da bu süre içinde 25 yaşında olanların anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı kesilir. Malul durumda olan engelli çocukların, anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı kesilmeden devam eder.

 

Engelsizkariyer.com için hazırlayan: Ayşe Sarı |SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı

Engelsizkariyer.com’u kaynak göstermeden kopyalanması yasaktır. Copyright © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

 

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."