A-  A+ A  |  Erişilebilirlik Anasayfam Yap Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle Favorilerime Ekle Siteyi Öner Siteyi Öner 
Reklam: Engelleri aşmak için Türk Telekom hep yanınızda! Daha fazla bilgi için hemen tıklayın!
Hızlı İş Ara:         

Engelli Hakları 

Yazdır Arkadaşına Gönder    
Engellilere Araç, Emlak ve Gelir Vergisinde Sunulan Muafiyetler 

Engellilerin Adına Tescilli Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden Muafiyeti Var mıdır?

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaftır. Üstelik  bu muafiyette motor hacmi sınırlandırması bulunmamaktadır.

Emlak Vergisi Muafiyetinden Engelliler Ne Şekilde Yararlanmaktadır?

Türkiye sınırları içinde; brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan, tek meskende hisseye veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, bu meskenleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanırlar.

Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Engellilerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekmektedir.

Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştıracak Araç, Gereç Ve Bilgisayar Programlarıyla İlgili Yapacakları Harcamalarda Bir İndirim Söz Konusu mudur?

Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.

Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Faydalanmaktadır?

a) Engelli hizmet erbabı,

b) Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

c) Engelli serbest meslek erbabı,

d) Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

e) Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat  işleri ile uğraşan (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler faydalanmaktadır.

Gelir Vergisi Muafiyetinden Faydalanacak Kişiler Hangi Evraklarla Nereye Müracaat Edeceklerdir?

Gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin dilekçe, 16.07.2006 tarihinden sonra alınmış engelli raporu ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Engelli Çalışan Hangi Evraklarla Gelir Vergisi İndirimine Başvurur?

a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Üç adet fotoğraf,

Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakını Bulunan Hizmet Erbabı Kişiler Hangi Evraklarla Gelir Vergisi İndirimine Başvurur?

a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

b) Engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

c) Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge,

Serbest Meslek Erbabı Ve Engelli İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler Hangi Evraklarla Gelir Vergisi İndirimine Başvurur?

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Üç adet fotoğraf,

Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Yakını Bulunan Serbest Meslek Erbabı, Hangi Evraklarla Gelir Vergisi İndirimine Başvurur?

a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

b) Engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,

c) Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge,

Gelir Vergisi İndiriminden Hangi Oranlarda Faydalanılmaktadır?

a) Engellilerin ve bakmakla yükümlü olduğu engelli bir yakını bulunan kişilerin fiilen baktığı engelli yakınlarının engel oranları; asgari %80 ve üzeri olanlar birinci derece engelli,

b) %60-79 arası ikinci derece engelli,

c) %40-59 arası olanlar ise üçüncü derece engelli olarak kabul edilir ve aşağıda belirtilen engelli indiriminden faydalanırlar.

Engelli indirimi Bakanlar Kurulu’nun yıllık olarak belirlediği özel indirim tutarının;

a) Birinci derece engelliler için sekiz katı (2014 yılı için 120 TL),

b) İkinci derece engelliler için dört katı (2014 yılı için 60.00 TL),

c) Üçüncü derece engelliler için iki katıdır (2014 yılı için 28.50 TL).

Kaynak: Av. Cemal Donat

 
yukarıya git
Yukarı


Yukarı Yukarı Site Haritası  |   Hakkımızda  |   Üyelik Avantajları  |   Gizlilik Prensibi  |   Genel Koşullar  |   İletişim  |   Medya
Copyright © 2008 Engelsizkariyer.com - Her hakkı saklıdır.
OPTİMUM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Türkiye İş Kurumu 42 nolu özel İstihdam bürosu lisansı ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince " İŞ ARAYANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK VE MENFAAT TEMİN EDİLMEYECEKTİR."